Det finnes mye informasjon tilgjengelig gratis på nettet, både fra det offentlige og fra ideelle organisasjoner, som vi kan anbefale. Her finnes mange gode tips for både foreldre og barn.

Det viktigste er at du tar et aktivt valg, og bestemmer deg for å involvere deg i dine barn og unges digitale hverdag. Gjør det nå!